2021 verksamhetsrapport Mural Wall Painting

Den internationella kommittén för muralmåleri är under omorganisation, möte i februari 2022 för  diskussion om hur kommitténs arbete kan gå vidare. Anna Henningsson deltar.

Anna har under året deltagit i och rådgivit inom FoU-projektet ”A critical assessment of Wall Painting Conservation in Sweden”, projekt vid Göteborgs universitet finansierat av RAÄ.

Kontakt

ICOMOS Sverige
info@icomos.se
℅ Melander, Åsgatan 28, 724 63 Västerås