2021 verksamhetsrapport Places of Religion and Ritual

Henrik Lindblad har deltagit i två internationella, digitala konferenser: 10 juni Reuse and Regenerations of Cultural Religious Heritage  in the World – Comparison Among Cultures. Intro av bl a Teresa Patricio samt ett tjugotal föredrag. 9 december: Living Religious Heritage in a Changing World . Keynote av Henrik Lindblad samt  sju föredrag. Årsmötet hölls i samband med konferensen 9 december.

Kontakt

ICOMOS Sverige
info@icomos.se
℅ Melander, Åsgatan 28, 724 63 Västerås