Adventsmingel – Save the date

Adventsmingel för ICOMOS Sverige

22 november kl. 17.30

Arturs kafé vid Hazeliusporten (vis Skansen), Stockholm

https://www.skansen.se/sv/arturs-kafe

Kontakt

ICOMOS Sverige
info@icomos.se
℅ Melander, Åsgatan 28, 724 63 Västerås