Arkiv för Aktuellt Kategorin

Välkommen till ICOMOS Sveriges årsmöte 2022

Måndagen den 28 mars 2022 kl. 17.00 Plats: Stockholm (plats meddelas senare) och via Zoom. Kl. 17.00 Årsmötesseminarium: Riin Alatalu, vice ordförande i ICOMOS internationella styrelse samt ordförande i ICOMOS Europe Group ger oss en inblick i det internationella arbetet och vad som är aktuellt just nu.

Read more

Upprop till våra medlemmar – för medverkan i de vetenskapliga kommittéerna

ICOMOS internationella vetenskapliga kommittéer (ISC) är inte bara en viktig del av ICOMOS arbete utan också basen i det internationella samarbetet inom våra olika kommittéer/kunskapsområden. Kommittéernas syfte är att verka för samarbete och utveckling inom ICOMOS, för att dela kunskap och erfarenheter i ett tvärvetenskapligt globalt perspektiv

Read more

Save the date – CHARTER project first open online event: 10 March “How can we describe working in the cultural heritage sector?”

ICOMOS is a full partner in the CHARTER Alliance project – https://charter-alliance.eu/ CHARTER, the European Cultural Heritage Skills Alliance, brings together and represents the whole range of the cultural heritage sector in Europe.   CHARTER’s first open event: “How can we describe working in the cultural heritage sector?” How

Read more

Adventsmingel – Save the date

Adventsmingel för ICOMOS Sverige 22 november kl. 17.30 Arturs kafé vid Hazeliusporten (vis Skansen), Stockholm https://www.skansen.se/sv/arturs-kafe

Read more

Climate Change Impacts on Cultural Heritage: A Literature Review

FULL ARTICLE – https://doi.org/10.1002/wcc.710 Elena Sesana  Alexandre S. Gagnon  Chiara Ciantelli  JoAnn Cassar  John J. Hughes First published: 04 May 2021 https://doi.org/10.1002/wcc.710 Edited by: Timothy Carter, Domain Editor, and Mike Hulme, Editor‐in‐Chief Funding information: University of the West of Scotland Climate change, as revealed by gradual changes

Read more

VÄLKOMMEN till Årsmöte 2021 för ICOMOS Sverige

VÄLKOMMEN till Årsmöte 2021 för ICOMOS Sverige med inledande seminarium på temat FAROkonventionen Tid och plats – Torsdagen den 25 mars 2021, digitalt (Zoom) Kl. 15.00 Årsmötesseminarium: Farokonventionen och social hållbarhet Kl. 16.00 Årsmöte 2021. Kallelse och handlingar skickades till alla medlemmar via mail den 2 mars 2021. Årets

Read more

Vilken roll har ICOMOS medlemmar och kommittéer i världsarvsarbetet?

Nu har dokumentet om ICOMOS roll i världsarvsarbetet kommit! Dokumentet tydliggör ansvar och förväntningar på ICOMOS olika nivåer i världsarvsarbetet, samt listar god sed för vardera grupp. WH_RoleofCommittees_20191014_EN

Read more

ICOMOS generalförsamling i Sydney 2020 ställs in

Själva generalförsamlingen med omröstningar kommer att ordnas på annat sätt. Konferensdelen kommer att hållas i Sydney 2023 i stället. Mer information om det kommer. Se ICOMOS internationella hemsida för den senaste informationen: www.icomos.org

Read more

Årsmötet 2020

Vid årsmötet den 16 april 2020 deltog 27 personer via digital länk. Vid mötet valdes Cecilia Wallin och Leena Seim in i styrelsen. Protokoll från årsmötet kommer att skickas ut när det är justerat. Årsmöteshandlingar finns här: ICOMOS Sverige, Årsmöte 2020 -Kallelse med bilagor

Read more

Till minne av Margareta Biörnstad

Förre riksantikvarien och ordföranden i ICOMOS Sverige, Margareta Biörnstad, Stockholm, har som tidigare meddelats gått ur tiden. Närmast anhöriga är barn och barnbarn. Hon sörjs också av en stor skara vänner och tidigare medarbetare och kollegor i Sverige och runt om i världen. Margareta Biörnstad var ordförande

Read more

Kontakt

ICOMOS Sverige
info@icomos.se
℅ Melander, Åsgatan 28, 724 63 Västerås