ICOMOS 40 YEARS OLD (Swe)

40-ar

Birgitta Hoberg, Margareta Biörnstad, Marie Klingspor Rotstein och Roland Pålsson

ICOMOS 40 ÅR 2005

Detta uppmärksammades med ett seminarium den 18 maj på Riksantikvarieämbetet i Stockholm

ICOMOS igår – idag – imorgon

Ett unikt möte där för första gången fyra av de fem hittills varande ICOMOS-ordförande träffades.

En mycket lyckad och intressant kväll med mötesdeltagare samlade kring ett runt bord i det vackra sammanträdesrummet. De f.d. riksantikvarierna och tillika ICOMOS-presidenterna Roland Pålsson och Margareta Biörnstad berättade när och hur ICOMOS bildades i Sverige, samt om vad som uppnåtts under respektive arbetsperiod. Birgitta Hoberg, aktiv i ICOMOS sedan första början och president de senaste åren, lämnade historiken och koncentrerade sig på det som händer idag. Den nyligen tillträdda presidenten Marie Klingspor Rotstein ställde frågor och väckte tankar om ICOMOS roll och verksamhet i framtiden. Kvällen avslutades med mingel och en skål för 40-åringen.

Ett gemensamt önskemål från mötets deltagare är att ICOMOS historik skall sammanställas snarast.

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
Box 56029, 102 17 Stockholm, Sweden