Ditt medlemskap

Arbete i internationella kommittéer

ICOMOS har ett antal internationella vetenskapliga kommittéer vars syfte är att samla in, studera och sprida information om principer, metoder och policies för kulturmiljövård. ICOMOS Sverige har representanter i de flesta kommittéerna. Till några av dem finns också svenska arbetsgrupper kopplade.

Är du intresserad av det internationella arbetet så är du välkommen att höra av dig till de olika representanterna. Läs mer om arbetet i kommittéerna här.

Ändring av uppgifter

När du byter arbete, flyttar eller när en kontaktperson slutar på arbetsplatsen behöver vi få in en ändring av uppgifter. Skicka in din ändring så snart som möjligt till info@icomos.se eller med brev till:

ICOMOS Sverige
℅ Melander
Åsgatan 28
724 63 Västerås

Även om du ändrar dina uppgifter på ICOMOS internationella hemsida så måste du även skicka dina uppgifter till ICOMOS Sverige enligt ovan.

Om du är osäker på om dina adressuppgifter stämmer får du också gärna kontakta oss på samma adress.

Kontakt

ICOMOS Sverige
info@icomos.se
℅ Melander, Åsgatan 28, 724 63 Västerås