<————————————————————————————————————————————————->

Årsmöte 2021 för ICOMOS Sverige
hölls digitalt torsdag den 25 mars

Årsmötet inleddes med ett seminarium om FAROkonventionen och följdes av årsmötesförhandlingar. Läs mer här.

 


Läs Thomas Adlercreutz reserapport från ICLAFI:s möte i Turkiet.
20191022-28 ICLAFI Thomas Adlercreutz – Reseraport

 


Läs Marwa Dabaiehs rapport från CIAV och ISCEAH gemensamma konferens med temat Vernacular & Earthen Architecture towards Local Development som hölls i Pingyao, Kina i september 2019.
20190906-09 CIAV and ISCEAH Annual meeting and conference, Marwa Dabaieh – Travel report


Vernacular Architecture (CIAV) har ett nytt nyhetsbrev och informerar om nya publikationer->

 


Läs rapporten från konferensen Preserve, Use and Develop –International conference on ecclesiastical heritage and its future challenges som hölls i Lund den 25-26 April 2018. Ladda ner rapporten här: Conference Report PUD 18-12-2018, rev 2019


Läs abstract till Jan Melanders föredrag: Anundshög – cooperation between local community and local government: 201810XX ICAHM Annual Meeting Sicilien – Föredrag Anundshög – J Melander


ICOMOS är en av 80 organisationer som har undertecknat en uppmaning till EU-parlamentet att öka budgeten till den kulturella och kreativa sektorn ”Creative Europe” för den kommande budgetperioden.
Länk till brevet finns här: 
https://www.impalamusic.org/content/boosting-creative-europe-joint-call-80-organisations


Läs Britt Wisths rapport från ICOMOS internationella vetenskapliga kommitté för 1900-talets bebyggelses årsmöte i Trento, Italien i september 2018
20180902-04 ISC20C Årsmöte, Trento; Britt Wisth – Reseberättelse


Symposium om ”Safety in Heritage” i Madrid den 7-9 maj 2019

The International Scientific Symposium on Safety in Heritage will be held in Madrid, Spain on 7-9 May 2019, with the participation of the ICOMOS International Scientific Committee on 20th Century Heritage.

https://www.safetyinheritage.com/index.php/eng/

 The 7th, 8th and 9th of May 2019, the International Scientific Symposium on Safety in Heritage will take place in Madrid, organized by the EKABA Foundation.

The Symposium will focus on safety in cultural assets, paying special attention to visitors. The Symposium key speakers will be: Glenn Boornazian, Joäo Carrilho da Graça, Mohamed Es Semmar, Jose María Ezquiaga, Gunny Harboe, Ward Miller, Pedro Salmerón, Eduardo Souto de Moura, Ana Tostões, Gabriel Ruiz Cabrero and Antoine Wilmering.

You may send your contribution to the Symposium until the 15th of December 2018, following the instructions in the Symposium web page.

For more information, including the updated program, as well as for those who might be interested in attending and as there are limited places, please register through the symposium web page: www.safetyinheritage.com.

 

 

 


Vid ICOMIS GA 2017 antogs Principles for Conservation of Wooden Built Heritage:  IIWC-2017-Principles-EN


Gå in på ICOMOS Sveriges Facebooksida för fler aktuella händelser ->


Nya rapporter på hemsidan:

Nils Ahlbergs rapport från Historic Towns årsmöte i Seoul i november 2016.

Nils Ahlbergs rapport från möte med ICOMOS Advisory Committee (AdCom) i Istanbul i oktober 2016.


Symposiepublikationen Medieval Murals in the Church Attics of Östergötland, Technical Art History, Reception History, Value är publiserad. Symposiet med samma titel arrangerades av ICOMOS Sveriges muralmålerigrupp i Norrköping i september 2015.
Klicka på bilden för att läsa ett utdrag ur publikationen.  Hela publikationen kan köpas via Bokus  och Adlibris.

 

The proceedings of the symposium Medieval Murals in the Church Attics of Östergötland, held in Norrköping, Sweden in September 2015 is now publiched. The symposium was organised by ICOMOS Sweden’s Scientific Working Group for Mural Paintings.
More information >>>


13 th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone hölls den 6-9 september 2016 och arrangerades denna gång av University of the West of Scotland i Paisley, Glasgow. Årets tema var Science and Art: A Future for Stone.
Läs Malin Myrins rapport från kongressen >>>


166628 november 2016: I dag är det 350 år sedan Sveriges första kulturminneslagstiftning Placat och påbudh om gamble monumenter och antiquiteter skrevs. ICOMOS Sverige är därför glada att kunna publicera Thomas Adlercreutz översättning av texten till engelska här >>>

November 28, 2016: Today it is 350 years since the first Swedish law on protection of heritage Placat och påbudh om gamble monumenter och antiquiteter was written. ICOMOS Sweden is pleased to publish a translation of the text into English by Thomas Adlercreutz here >>>


ICOMOS är ett internationellt expertnätverk för yrkesverksamma inom kulturmiljösektorn vars övergripande syfte är att verka för att historiska minnesmärken och miljöer bevaras åt eftervärlden. Organisationen har till uppgift att definiera, utveck­la och vara på­dri­vande vad gäller principer och normer för kulturarvets bevarande, lik­som i frågor som gäller utbild­ning, forsk­ning och praktisk verksamhet inom området. ICOMOS är rådgivare till Unesco i kulturmiljöfrågor med särskilda åligganden knutna till världs­arvs­kon­ven­tion­en.

ICOMOS Sverige är en av ICOMOS nationalkommittéer och organiserar yrkesverksamma inom kulturmiljöområdet i Sverige. ICOMOS Sverige ska:

  • I Sverige och internationellt främja vård och bevarande av kulturmiljön, såväl enskilda monument och deras omgivning som samlad bebyggelse och miljöer av kultur­histo­riskt intresse.
  • Verka för att internationella rekommendationer och konventioner som är tillämp­­­bara på svenska förhållanden blir kända och beaktade.
  • Till ICOMOS och andra intresserade internationella organ förmedla kunskap om svenska förhållanden.
  • Verka för informationsutbyte mellan svenska föreningar inom verksamhets­området, andra intresserade organ och personer, såväl inom som utom landet, med särskilt ansvar för det internationella samarbetet på expertnivå.
  • Sprida upplysningar och rapporter om internationell verksamhet, såsom symposier, kongresser, utställningar etc.

Med syftet att stärka kultur­arvets roll i samhällsutvecklingen är ICOMOS Sverige en organisation för professionellt arbetande inom kulturmiljö­området. Kunskapsutbyte och kompetensutveckling är ICOMOS kärna. ICOMOS Sverige vill vara ett välfungerande nätverk, både på det nationella och internationella planet, ett forum för professionella diskussioner. Vi slår vakt om rollen som internationellt expertorgan med särskilt ansvar för världsarvsfrågorna och kulturarvs­frågor av internationell räckvidd.

ICOMOS inrik­t­ning och verksamhet innebär ett synsätt där kulturarv ses i ett större sammanhang. ICOMOS målsättning är att diskutera kulturarvsfrågor med hänsyn till: Långsiktig och hållbar samhällsutveckling – Kulturell frihet och kulturell mångfald – Demokrati och mänskliga rättigheter.

För mer information, se www.icomos.org

—————————————————————————————————————————————————>

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
℅ Melander, Åsgatan 28, 724 63 Västerås