Arkiv för SVENSKA VÄRLDSARV Kategorin

Struves meridianbåge

Struves meridianbåge

   Struves meridianbåge (Wikipedia) Struves meridianbåge är en mängd mätpunkter mellan Hammerfest i norra Norge och Svarta havet i söder som upprättades av astronomen Friedrich Georg Wilhelm von Struve, mellan år 1816 och 1855 för att mäta upp jordklotets exakta form och storlek. Världsarvet består av 34 av

Read more

Hälsingegårdar

Hälsingegårdar

   Interiör från Fågelsjö Gammelgård (Wikipedia). Världsarvet Hälsingegårdar utgörs av sju gårdar från 1800-talet. De visar hur oberoende bönder som byggt sin rikedom på skog och linproduktion uppförde nya hus med särskilda rum eller egna byggnader för fester. Gårdarna med tillhörande ekonomibyggnader utgör höjdpunkten i en byggnadstradition

Read more

Örlogsstaden Karlskrona

Örlogsstaden Karlskrona

Stumholmen. Foto: Jan Norrman – 1996-08-23 Den mest kompletta av de europeiska örlogsstäderna från 1700-talet med marin verksamhet fram till våra dagar. Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida

Read more

Södra Ölands odlingslandskap

Södra Ölands odlingslandskap

Miljö i närheten av Bårby borg. Foto: Bengt A Lundberg – 2000-07-25 Kulturlandskap präglat av såväl naturliga förutsättningarna som människors nyttjande under årtusenden. Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida

Read more

Radiostationen i Grimeton

Radiostationen i Grimeton

Veteranbil vid bensinpumpen. Foto: Bengt A Lundberg – 1999-05-26 Unik långvågssändare som spelat en viktig roll för transatlantiska förbindelser i den trådlösa kommunikationens barndom. Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida

Read more

Hansestaden Visby

Hansestaden Visby

Vy från Norderklint, med Sankt Nikolai kyrkoruin. Foto: Ulf Bruxe – 1998-03-02 Typisk nordeuropeisk hansestad med mycket värdefull bebyggelse från medeltiden och ett väl bevarat gatunät. Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida

Read more

Hällristningsområdet i Tanum

Hällristningsområdet i Tanum

Fossumristningen med nysnö. Skepp, människor m.m. Bengt A Lundberg – 1997-04-25 Enastående exempel på bronsålderskonst av högsta kvalitet omgiven av ett landskap med obruten bosättning under 8000 år. Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida

Read more

Skogskyrkogården

Skogskyrkogården

Heliga korsets kapell (krematoriet). Foto: Bengt A Lundberg – 1996-10-31 Arkitektur och formgivet kulturlandskap i stilbildande samspel och ett av den moderna arkitekturens viktigaste bidrag. Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida

Read more

Drottningholm

Drottningholm

Drottningholm framifrån. Foto: Bengt A Lundberg – 1997-05-28 Kungligt residens från 1700-talet och en för Europa tidstypisk arkitektur inspirerad av franska Versailles. Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida

Read more

Birka och Hovgården

Birka och Hovgården

En av högarna vid Hovgården med Adelsö kyrka i bakgrunden. Foto: Bengt A Lundberg – 2002-04-03 En av de bäst bevarade vikingatida handelsplatserna från åren 700-900, ovanligt många och värdefulla lämningar. Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida

Read more

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
℅ Melander, Åsgatan 28, 724 63 Västerås