Engelsbergs bruk

engelsberg
Mulltimmerhyttan. Kolbana.
Foto: Gabriel Hildebrand – 1997-08-21

Ett av världens mest framgångsrika järnbruk under 1700-talet där både byggnader och teknisk utrustning är intakta.

Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
℅ Melander, Åsgatan 28, 724 63 Västerås