Hällristningsområdet i Tanum

tanum
Fossumristningen med nysnö. Skepp, människor m.m. Bengt A Lundberg – 1997-04-25

Enastående exempel på bronsålderskonst av högsta kvalitet omgiven av ett landskap med obruten bosättning under 8000 år.

Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
℅ Melander, Åsgatan 28, 724 63 Västerås