Hansestaden Visby

visby
Vy från Norderklint, med Sankt Nikolai kyrkoruin.
Foto: Ulf Bruxe – 1998-03-02

Typisk nordeuropeisk hansestad med mycket värdefull bebyggelse från medeltiden och ett väl bevarat gatunät.

Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
℅ Melander, Åsgatan 28, 724 63 Västerås