ICOMOS generalförsamling i Sydney 2020 ställs in

Själva generalförsamlingen med omröstningar kommer att ordnas på annat sätt. Konferensdelen kommer att hållas i Sydney 2023 i stället. Mer information om det kommer.

Se ICOMOS internationella hemsida för den senaste informationen: www.icomos.org

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
℅ Melander, Åsgatan 28, 724 63 Västerås