Stadgar m.m.

Stadgar för svenska nationalkommittén av ICOMOS

Antagna 1992-02-27
Senast reviderade 2006-03-08

Stadgar för ICOMOS SWEDEN

Stadgar för ICOMOS

Som medlem i svenska nationalkommittén av ICOMOS är man också medlem i det internationella ICOMOS och omfattas av dess stadgar och de tillhörande etiska principerna (båda reviderade och antagna vid generalförsamlingen i Florens 2014).

2015 ICOMOS Statuts Eng/Fr

2014 ICOMOS Etichal principels Eng/Fr

2017 ICOMOS Etiska principer med svensk översättning

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
Box 56029, 102 17 Stockholm, Sweden