Stadgar m.m.

Stadgar för svenska nationalkommittén av ICOMOS
Antagna 1992-02-27
Senast reviderade 2018-03-21

ICOMOS Sverige – Stadgar

Stadgar för ICOMOS
Som medlem i svenska nationalkommittén av ICOMOS är man också medlem i det internationella ICOMOS och omfattas av dess stadgar och de tillhörande etiska principerna.

ICOMOS Statutes (rev. 2017) Eng/Fr

ICOMOS Ethical Principles (2014) Eng/Fr

ICOMOS Etiska principer med svensk översättning (2017) Eng/Sv

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
Box 56029, 102 17 Stockholm, Sweden