Kontakt / Styrelse

KONTAKTINFORMATION
Du får lättast kontakt med ICOMOS Sverige genom att skicka e-post till:
info@icomos.se

Du kan också skicka brev till:
ICOMOS Sverige
Box 56029
102 17 Stockholm

Vill du kontakta någon i styrelsen direkt så skicka e-post till:
fornamn.efternamn@icomos.se

STYRELSEN

Ordförande: Nils Ahlberg

Vice ordförande: Malin Myrin

Sekreterare: Pernilla Nordström

Kassör: Jan Melander

Marcus Bengtsson

Staffan Hansing

Ulrika Mebus

Lena Palmqvist

 

Revisorer: 
Börje Olsson
Björn Norman

Valnämnd:
Henrik Lindblad (sammankallande)
Jan-Gunnar Lindgren
Cecilia Wallin

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
Box 56029, 102 17 Stockholm, Sweden