Stockholms Stadsbibliotek

Internationell räddningsaktion för Stockholms stadsbibliotek

Stockholmspolitikerna uppmanas starkt att stoppa de aktuella nybyggnadsplanerna för stadsbiblioteket och i stället hitta en lösning som respekterar de kulturhistoriska värdena hos detta enastående mästerverk av betydelse för hela världen.

Det skriver tre tungt vägande internationella organisationer – UNESCOs expertorgan för kulturarvet och VärldsarvslistanICOMOS, den internationella specialistorganisationen för modernismens kulturarv Docomomo och International Union of Architects – i ett gemensamt brev. Stadsbiblioteket förs samtidigt upp på ICOMOS internationella lista över 1900-talets hotade kulturarv.

Organisationerna ser med stor oro på de pågående planerna för utvidgningen av biblioteket. Det vinnande tävlingsförslaget bryter markant mot skalan i den äldre biblioteksmiljön och man protesterar mot rivningen av annexbyggnaderna bakom biblioteket. Stadsbiblioteket bildar tillsammans med annexen och parklandskapet en ypperlig ensemble. Det är ett exceptionellt byggnadsverk, ett internationellt lovsjunget landmärke i arkitekturhistorien. Man drar paralleller med Skogskyrkogården som är en av Sveriges 14 platser på UNESCOs världsarvslista, också den av arkitekten Gunnar Asplund.

Ambitionen att utveckla biblioteksverksamheten efter dagens behov uppskattas, men om resultatet visar sig bli en allvarlig skada för Sveriges och världens kulturarv kan det inte accepteras. Och den följden menar man att det vinnande tävlingsförslaget får. Den nya byggnaden och att annexen försvinner skulle förkrympa och marginalisera det gamla huvudbiblioteket. Förutom den arkitektoniska och kulturhistoriska förlusten skulle Stockholms och Sveriges erkända engagemang för skydd och långsiktigt bevarande av det kulturhistoriska arvet få en knäck internationellt.

Detta är ett extraordinärt utspel som vi hoppas Stockholmspolitikerna vill ta till sig säger Sheridan Burke i Sydney, som är ordförande för ICOMOS expertkommitté för 1900-talets kulturarv. Vi tar detta steg på grund av platsens internationella betydelse.

Kontaktperson:
Kerstin Westerlund Bjurström, ordförande i ICOMOS SWEDEN
tel 08 – 33 48 26 eller mobil 070 512 48 26
e-post Kerstin.Westerlund@icomos.se

ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) är en världsomspännande organisation för professionellt arbetande specialister inom kulturmiljövård och fungerar som UNESCOs expertorgan för kulturmiljövården och Världsarvslistan. ICOMOS har nationella kommittéer i mer än 110 länder och drygt 25 internationella expertkommittéer inom olika områden.
www.icomos.org

En av dessa är ICOMOS International Scientific Committee on 20th Century Heritage som utarbetat brevet till Stockholmspolitikerna och utfärdat en ”international ICOMOS Heritage Alert” för Stadsbiblioteket (http://icomos-isc20c.org/id3.html).

http://icomos-isc20c.org

Docomomo (international committee for documentation and conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the modern movement) är en världsomfattande organisation för bevarandet av modernismens kulturarv. Även den fungerar som rådgivare till UNESCO. Stockholms stadsbibliotek har funnits i Docomomos internationella register över modernismens främsta verk sedan 1996.www.docomomo.com

International Union of Architects (UIA) är arkitekternas världsorganisation och representerar medlemmar i 124 länder.
www.uia-architectes.org

Save StockholmCityLibrary appeal

Rädda Stadsbiblioteket upprop

Stockholm_Library

Tillbyggnaden av Stockholms stadsbibliotek har stoppats.
Läs i Svenska Dagbladets artikel om kritiken från ICOMOS och Stockholms stads beslut att inte genomföra tillbyggnaden:
Läs mer på http://www.svd.se

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
Box 56029, 102 17 Stockholm, Sweden