Tidigare aktiviteter

Visning av Norra begravningsplats i Stockholm den 22 april 2014

I anslutning till International Day for Monuments and Sites och med anledning av årets tema The Heritage of Commemoration inbjöd Stockholms kyrkogårdsförvaltning och ICOMOS till besök på Norra begravningsplatsen i Stockholm. Drygt 30 personer följde med på en guidning bland begravningsplatsens många mausoleer ledd av Jan-Erik Ellfolk, slottsarkitekt, som har studerat gravbyggnader bl.a. på Norra begravningsplatsen i sitt examensarbete Den byggda graven. Håkan Jorikson museichef vid Grenna museum och Polarcenter berättade om Andréexpeditionen och deltog då den nyrestaurerade minnesplaketten vid Andréemonumentet på begravningsplatsen avtäcktes av Thomas Lundén från Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi. Arrangemanget initierades och planerades av ICOMOS-medlemmen Börje Olsson, tidigare teknisk direktör vid Stockholms kyrkogårdsförvaltning och drivande i arbetet med Sveriges nominering av världsarvet Skogskyrkogården. 20140422-1 Samling i vårsolen. 20140422-2 Jan-Erik Ellfolk berättar om ett av de mindre mausoleerna. 20140422-3 20140422-4 Visning av Andréemonumentet. 20140422-7 Minnestavlan över Andrée-expeditionens deltagare avtäcks av Thomas Lundén från Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi.

————————————————————————————————————————————————

ICOMOS Sveriges Årsmöte den 19 mars i Stockholm 2014.

15.00 Årsmötesseminarium: ARBETET I VÄRLDSARVSKOMMITTÉN med Inger Liliequist och Birgitta Hoberg. 17.00 Årsmötesförhandlingar. 18.00 Mingel för föreningens medlemmar (föranmälan). Ladda ner alla årsmöteshandlingar här.

19/10 – 12 Diskussionsafton om kulturmiljöutredningens betänkande.
18/4 – 12 ”World Heritage day” har i år temat världsarv. ICOMOS SWEDEN kommer att arrangera ett eftermiddagsseminarium i Stockholm med samtal om vad som egentligen krävs för att vi ska leva upp till Världsarvskonventionen.

14/3 – 12 Årsmöte 2012

14/3 – 12 Årsmötesseminarium. Det maritimarkeologiska kulturarvet. Aktuellt om förlista skepp och sjunkna landskap.

15/11 -12 Seminarium ”Den nya kulturminneslagen- vad bör den innehålla?”

18/4 -12 World Heritage Day, tema Kulturarvet under vatten

16/5 -12 ICOMOS arbetsgrupp för muralmåleri arrangerade seminariet ”Exteriöra muralmålningar och måleriteknik”

15/3 -11 Räkna med kulturarvet

21/10 -10 Kulturarvet som utvecklingsresurs

21/10 -10 Eftermiddagsseminarium för medlemmar

22-23/9 -10 Heritage and Economy, Halmstad

6-7/5 -10 Parken som kulturarv, förvaltning – skötsel – historisk kunskap Resultat från Grönsöö-projektet

19/3 -10 Sustainable management and preservation of stone in masonry buildings

9/3 -10 Handel med kulturföremål ett internationellt problem

18/9 -09 International day……. Som förut

18/4 -09 The International Day for Monuments and Sites

9/11 -07 Historic Urban Landscapes – a tool for wider understanding.

18/4 -06 The International Day for Monuments and Sites

20/1 -06 Öppet hus

18/5 -05 ICOMOS 40 år

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
Box 56029, 102 17 Stockholm, Sweden