Internationella kommittéer

ICOMOS har ett antal internationella vetenskapliga kommittéer vars syfte är att samla in, studera och sprida information om principer, metoder och policies för kulturmiljövård.
ICOMOS Sverige har representanter i de flesta kommittéerna. Till några av dem finns också svenska arbetsgrupper kopplade.

Är du intresserad av det internationella arbetet så är du välkommen att höra av dig till de olika representanterna.

Har du frågor om arbetsgrupper som inte har någon svensk representant eller mer generella frågor om de internationella kommittéerna så kan du vända dig till Lena Palmqvist (lena.palmqvist@icomos.se) som har övergripande ansvar för den svenska representationen i de internationella kommittéerna.

Svensk hemsida Svensk representant Internationella vetenskapliga kommittéer
Konstruktion Pål Anders Stensson International committee on Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage
Arkeologi Jan Melander International committee on Archaeological Heritage Management
Trädgård och landskap Åsa Ahrland
(Arb)
International committee on Historic Gardens / Cultural Landscapes ICOMOS-IFLA
Vägar Ylva Stenqvist Millde International committee on Cultural Routes
Kulturturism Pernilla Nordström
(Arb)
International committee on Cultural Tourism
Lera och jord International committee on Earthen Architectural Heritage
Ekonomi Christer Gustafsson International committee on Economics of Conservation
Energi och Hållbarhet International committee on Energy and Sustainability
Fortifikation Thomas Roth
(Arb)
International committee on Fortifications and Military Heritage
Dokumentation International committee on Heritage Documentation
Städer och byar  Nils Ahlberg International committee on Historic Towns and Villages
Tolkning Cornelius Holtorf International committee on Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites
Immateriellt kulturarv International committee on Intangible Cultural Heritage
Rätt, administration,  ekonomi Thomas Adlercreutz International committee on Legal, Administrative and Financial Issues
Muralmåleri Anna Henningsson
(Arb)
International committee on Mural (Wall) Painting
Religiösa och rituella platser Henrik Lindblad Places of Religion and Ritual
Polar Håkan Jorikson International Polar Heritage Committee
Riskberedskap Erika Hedhammar International committee on Risk Preparedness
Hällristningar Ulf Bertilsson International committee on Rock Art
Delat kulturarv Ezequiel Pinto-Guillaume International committee on Shared Built Heritage
Glasmålningar Linda Kvarnström International committee on Stained Glass
Sten Helen Simonsson
(Arb)
International committee on Stone
Teori  Kerstin Westerlund Bjurström International committee on Theory and Philosophy of Conservation and Restoration
Utbildning Ola Wetterberg
(Arb)
International committee on Training
Marint Andreas Olsson International committee on Underwater Cultural Heritage
Lokal Lena Palmqvist International committee on Vernacular Architecture
Trä Tina Wik International committee on Wood
1900-tal Britt Wisth International committee on 20th Century Heritage

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
Box 56029, 102 17 Stockholm, Sweden