Konstruktion

International committee on Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage.  ISCARSAH

Svensk representant: Pål Anders Stensson

——————————————————————————————————————————————————

Här kommer information om kommitténs verksamhet att finnas.

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
℅ Melander, Åsgatan 28, 724 63 Västerås