Energi och hållbarhet

International committee on Energy and sustainability  ISCES

Svensk representant: Marwa Dabaieh


Verksamhet och rapporter
____________________

2020

Marwa Dabaieh valdes under 2020 in som votig, expert member. Marwa planerar tillsammans med kommittéerna Wood och Vernacular Architecture en internationell konferens, med temat Earthen and wood vernacular heritage and climate change, i Lund i 28-30 augusti 2021. Se (https://www.delegia.com/app/netattm/attendee/page/100292).

____________________

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
℅ Melander, Åsgatan 28, 724 63 Västerås