Immateriellt kulturarv

International committee on Intangible Cultural Heritage  ICICH

Svensk representant: Helga Janse

——————————————————————————————————————————————————

Verksamhet och rapporter
____________________

2020

Helga Janse, valdes under året in som svensk voting- och expert member, i kommittén för Intangible Cultural Heritage. Kommitténs digitala årsmöte hölls 2 oktober 2020.
Se länk http://icich.icomos.org/index.php/icich-annual-general-meeting-held-2-october-2020/.
En inspelning av mötet finns även att se on-line: https://www.youtube.com/watch?v=K1YcrS7HN1c.

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
℅ Melander, Åsgatan 28, 724 63 Västerås