Immateriellt kulturarv

International committee on Intangible Cultural Heritage  ICICH

Svensk representant: Helga Janse

——————————————————————————————————————————————————

Här kommer information om kommitténs verksamhet att finnas.

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
℅ Melander, Åsgatan 28, 724 63 Västerås