Lera och jord

International committee on Earthen Architectural Heritage  ISCEAH

Svensk representant: –

——————————————————————————————————————————————————

Här kommer information om kommitténs verksamhet att finnas.

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
Box 56029, 102 17 Stockholm, Sweden