Lera och jord

International committee on Earthen Architectural Heritage  ISCEAH

Svensk representant: Sverige har ingen representant i denna kommitté. Kontakta ICOMOS Sveriges styrelse om du är intresserad av dessa frågor.

——————————————————————————————————————————————————

Läs Marwa Dabaiehs rapport från CIAV och ISCEAH gemensamma konferens med temat Vernacular & Earthen Architecture towards Local Development som hölls i Pingyao, Kina i september 2019.
20190906-09 CIAV and ISCEAH Annual meeting and conference, Marwa Dabaieh – Travel report

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
℅ Melander, Åsgatan 28, 724 63 Västerås