Kulturturism

Cultural Tourism  ICTC

Svensk representant: Anna Hegethorn

——————————————————————————————————————————————————

Här kommer information om kommitténs verksamhet att finnas.

Mexico 1999

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
Box 56029, 102 17 Stockholm, Sweden