Kulturturism

Cultural Tourism  ICTC

Svensk representant: Pernilla Nordström, pernilla.s.nordstrom(a)gmail.com


Kommittén har tagit fram det så kallade Mexicodokumentet (ICOMOS International Cultural Tourism Charter Principles and Guidelines for managing Tourism at Places of Cultural and Heritage Significance) som är en internationell överenskommelse om kulturturism. Dokumentet antogs av ICOMOS generalförsamling i Mexico 1999.

Dokumentet finns här i en svensk översättning av Nanna Cnattingius: Mexicodokumentet 1999 (sv)


Verksamhet och rapporter
____________________

2020

Den internationella kommitténs årsmöte hölls on-line den 13 oktober 2020. Förutom gängse årsmötesförhandlingar fattades beslut om nya stadgar, inklusive operational guidelines. Under året har kommittén klarat ut vilka olika typer av medlemskap som erbjuds samt vilka förutsättningar som gäller för respektive, vilket nu är implementerat i operational guidelines.

Den svenska arbetsgruppen har inte haft några aktiviteter under året men har för avsikt att återuppta verksamheten under 2021 efter den plan som togs fram 2019.

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
℅ Melander, Åsgatan 28, 724 63 Västerås