Trädgård och landskap

International committee on Cultural Landscapes ICOMOS-IFLA ISCCL

Svensk representant: Åsa Ahrland

En svensk arbetsgrupp finns kopplad till kommittén.

——————————————————————————————————————————————————

Här kommer information om kommitténs verksamhet att finnas.

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
Box 56029, 102 17 Stockholm, Sweden