Rätt, administration, ekonomi

International committee on Legal, Administrative and Financial Issues  ICLAFI

Svensk representant: Thomas Adlercreutz (t.adlercreutz[at]gmail.com)

——————————————————————————————————————————————————

Verksamhet och rapporter
____________________

2020

Det årliga mötet planerat till slutet av mars 2020 i Polen sköts på grund av pandemin upp till slutet av november. Kommittén har haft tre digitala möten under året.

____________________

2019

Thomas Adlercreutz reserapport från ICLAFI:s möte i Turkiet.
20191022-28 ICLAFI Thomas Adlercreutz – Reseraport

____________________

2018

Thomas Adlercreutz reserapport från ICLAFI:s möte i Sydkorea.
20181017-19 ICLAFI Thomas Adlercreutz – Reserapport

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
℅ Melander, Åsgatan 28, 724 63 Västerås