Städer och byar

International committee on Historic Towns and Villages  CIVVIH

Svensk representant: Pål Anders Stensson, palanders(a)arkstensson.se


International Committee on Historic Towns and Villages eller CIVVIH, som är förkortningen efter kommitténs franska namn Comité international des villes et villages historiques, är den av ICOMOS internationella kommittéer som ägnar sig åt städer och mindre, urbana samhällen – historia, kultur­värden, planering, och såväl forskningsfrågor som praktisk kulturmiljövård.

Kommittén grundades 1982. Den baserades då i Ungern och hade ett litet 1700-talspalats i staden Eger som sin hemvist. Fram till slutet av 1990-talet ägde också alla årliga möten rum här eller någon gång i grannländerna.

Det klagades en del på detta och 1998, under kulturhuvudstadsåret, kunde vi bjuda in kommittén till Stockholm, ihop med ett möte med ICOMOS Advisory Committee och en internationell konferens om ”Historic Towns – A Heritage for the Future”. Kommittémötet inleddes med en seminariedag då medlemmarna inbjudits att hålla korta föreläsningar på temat ”The Analysis of Historical Structures and Values in Towns, in a Comparative, Global Perspective”. Dag två var det en utflykt i Stockholm och tredje dagens förmiddag hölls själva årsmötet, då de administrativa frågorna avhandlades.

Detta har sedan blivit grundmodellen för Historic Towns-kommitténs årliga möten och dessa har legat i en rad intressanta städer i olika länder, bland annat Porto (2001), Corfu (2002), Nancy (2004), Istanbul (2005), Helsingfors (2007), Valletta (2010) och Neapel (2012). Och 2016 låg det årliga mötet för första gången utanför Europa, i Seoul i Sydkorea. Dessutom brukar det hållas kortare möten i samband med Triennial General Assemblies. Det finns också regionala grupper för Medelhavs­området och Östeuropa.

Bland medlemmarna dominerar Europa och Medelhavsområdet, men det är också många aktiva medlemmar från Australien, olika länder i Asien, Nordamerika och andra delar av världen – universi­tetsfolk, myndighetspersoner och praktiker av alla de slag. Alla ICOMOS-medlemmar som har särskilt intresse för stadsfrågorna kan bli medlemmar. Man skriver direkt till kommittén och ansöker. Blankett finns på CIVVIHs hemsida.
Alla som söker medlemskap i en internationell vetenskaplig kommitté ska också meddela det till ICOMOS Sveriges styrelse – enklast genom e-post till info@icomos.se.


Verksamhet och rapporter
______________________

2020

Pål Anders Stensson har under 2020 valts in som svensk ICOMOS representant i kommittén, efter Nils Ahlberg. Nils kommer fortsätta att vara knuten till kommittén, men har valts in som svensk representant i kommittén för Delat kulturarv/ Shared Built Heritage (ISCSBH).

______________________

2020 CIVVIH aktiviteter under året – Pål Anders Stensson

– 2019

2016 CIVVIH Årsmöte Seoul – Rapport Nils Ahlberg

2015 Theory Com och CIVVIH – Möte Bangalore – Rapport Nils Ahlberg

2013 US-ICOMOS Historic center…  – Savannah – Rapport Nils Ahlberg

2012 CIVVIH mfl Möte/årsmöte Neapel – Rapport Nils Ahlberg

2010 CIVVIH Årsmöte Valletta – Rapport Nils Ahlberg

2009 CIVVIH Årsmöte Narni – Rapport Nils Ahlberg

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
℅ Melander, Åsgatan 28, 724 63 Västerås