Sten

International committee on Stone  ISCS

Svensk representant: Helen Simonsson (helen.simonsson[at]raa.se)

Helen är utredare inom sten, fornlämnings- och byggnadsvård, konservering och förvaltning på Riksantikvarieämbetet.

”Våren 2019 fick jag det glädjande beskedet från ICOMOS internationella ”stengrupp” ISCS, från professor Takeshi Ishizaki vid Tohoku University of Art and Design i Japan att jag blivit accepterad som röstande medlem i gruppen för Sveriges räkning i ISCS.

Sedan dess har jag bland annat deltagit i en mycket givande kurs som ICOMOS anordnade i Tallinn som handlade om kulturarv och mänskliga rättigheter. (Frågor kring mänskliga rättigheter och kulturarv är något som kommer att aktualiseras allt mer framöver på grund av med de pågående klimatförändringarna.) Här näst kommer det att vara ett möte för ISCS i Bryssel hos KIK-IRPA (the Royal Institute for Cultural Heritage) den 27 november. Det blir det första internationella ”stenmötet” jag kommer att delta i och jag ser fram emot att få återrapportera från det mötet under december.”


Se programmet för ICOMOS Stone-mötet i Belgien här: 2019 ISCS meeting in Belgium -Program


Malin Myrins rapport från 13th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone som hölls den 6-9 september 2016 och arrangerades denna gång av University of the West of Scotland i Paisley, Glasgow. Årets tema var Science and Art: A Future for Stone. Läs rapporten >>>

iscs-glasgow-september-2016a

Gruppbild, alla deltagare samlade vid kongressens välkomstceremoni (ovan) samt avslutningsceremonin (nedan).

iscs-glasgow-september-2016

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
℅ Melander, Åsgatan 28, 724 63 Västerås