Styrdokument

ICOMOS Sverige har beslutat om styrdokument för svenska representanter i de internationella vetenskapliga kommittéerna och för de svenska arbetsgrupperna kopplade till dessa.

Styrdokument för medverkan i de internationella vetenskapliga kommittéerna

Styrdokument för arbetsgrupper

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
℅ Melander, Åsgatan 28, 724 63 Västerås