Medverkan i internationella kommittéer

Styrdokument för medverkan i de internationella vetenskapliga kommittéerna

Antaget vid styrelsemöte 13 juni 2012 

ICOMOS SWEDEN har en svensk representant i flertalet internationella vetenskapliga kommittéer. Ambitionen är att finnas med i alla kommittéer med verksamhetsområden som är relevanta för Sverige. På svenska ICOMOS hemsida www.icomos.se finns information om:

 • vilka internationella vetenskapliga kommittéer som finns
 • vad som generellt gäller för de internationella vetenskapliga kommittéerna (ICOMOS International Scientifique Committees)
 • våra representanter i de internationella kommittéerna och nationella arbetsgrupperna.

De svenska representanterna i ICOMOS vetenskapliga kommittéer förutsätts att:

 • bidra med kunskap och initiativ till kommittéernas arbete
 • representera Sverige och driva våra frågor i kommittéernas arbete och att verka för att de genom styrelsen också drivs inom ICOMOS övriga rådgivande och beslutande organ
 • bygga upp digitalt nätverk för informationsutbyte med intresserade medlemmar
 • bilda svenska arbetsgrupper när så bedöms möjligt, som en utveckling av det svenska nätverket.
 • föra ut kunskap om kommittéernas arbete och resultat till ICOMOS svenska medlemmar,   genom hemsida, nyhetsbrev, seminarier och på andra sätt.
 • se till att en växande skara experter inom det aktuella sakområdet blir medlemmar i   ICOMOS och tar del i aktiv diskussion bland annat till stöd för den svenska representanten.
 • vid behov av vidgad kunskapsbas och i samråd med styrelsen ordna seminarier
 • hålla sig informerade om ICOMOS arbete generellt, om vision, policy och mål och informera om detta i olika sammanhang.

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
℅ Melander, Åsgatan 28, 724 63 Västerås