Teori

ICOMOS internationella kommitté för teori och filosofi avseende bevarande och restaurering

ICOMOS International Scientific Committee on Theory and Philosophy of Conservation and Restoration  – Theophilos
Svensk representant: Staffan Hansing, staffan(a)k-markt.se

—————————————————————————————————

Mål

Teori och Filosofikommitténs mål – i linje med ICOMOS ändamål internationellt samarbete – är att undersöka förutsättningarna för och strukturen i teori och praktik för bevarande, restaurering och vård av byggnader, samhällen och kulturlandskap i en globaliserad värld. Med betänkande av dess föränderlighet hoppas kommittén att nå det ambitiösa målet att analysera aktuella problem och att lägga fram relevanta förslag, kanske också svar.

Kommitténs aktiviteter innefattar också undersökning av existerande dokument och forskning inom området bevarande och restaurering; identifiering av behov och av obearbetade intresseområden; utveckling av idéer och visioner för framtiden; i samarbete med andra ICOMOS kommittéer och andra institutioners vetenskapliga enheter (så som UNESCO, ICCROM och ICOM) med syfte att etablera en integrerad teoretisk bas för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, samhällen och kulturlandskap.

Kommittéledning och medlemskap

Ordförande är Bogusław Szmygin, Polen
Sekreterare är Giora Solar, Israel
Svensk kontaktperson är Staffan Hansing

Kommittén domineras historiskt av medlemmar från Europa. Men det pågår en tillströmning av medlemmar från resten av världen.

Arbetssätt

Kommittén anordnar minst ett årligt seminarium, ofta i samarbete med någon annan vetenskaplig kommitté. Vartannat år anordnas seminariet i Florens där en av kommitténs sponsorer har sitt säte.

 

 

 

 

 

————————————————————————-

Nils Ahlbergs rapport från Teorikommitténs och Historic Towns-kommitténs gemensamma möte i Bangalore, Indien i november 2015: 2015-11 Theory Com och Historic Towns Com – Möte Bangalore – Rapport Nils Ahlberg

Staffan Hansings rapport från konferensen om metoder för att beskriva det byggda kulturarvets värden i Florens 5-7 mars 2015: 20150305-07 ICOMOS TheoPhilos – How to Assess Built Heritage – Konfrensrapport -S Hansing

Kerstin Westerlund Bjurströms årsrapport för 2014: 2014 Årsrapport TheoPhilos KW

Kerstin Westerlund Bjurström och Elene Negussies paper ”Using HUL to introduce a new heritage driven concept for city evelopment:
The Stockholm experience”: 2014 GA14Paper_FinalHULENoKW

Nils Ahlbergs rapport från ICOMOS International Scientific Committee on Theory and Philosophy of Conservation and Restoration i Riga den 8–10 maj 2014 med temat Heritage Trends in the Mirror of Social change, Conservation Reality – 50 Years after Venice Charter: 201405 ISC Theory and Philosophy Rapport Nils Ahlberg

Kerstin Westerlund Bjurströms årsrapport för 2013: 2013 ISC Theory and Philosophy Årsrapport, Kerstin Westerlund

2013 Meet1303FlorenceKWpaper4Slutl

2013 Meet1302Coclusionjan14

2012 Heritage under pressure – perspectives of historic urban landscapes

Behöver vi ett svenskt kulturvårdsdokument i Sverige?

20040522-28 The Venice Charter 1964-2004-2044 – Ungern – Reserapport_Björn Norman

———————————————————————-

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
℅ Melander, Åsgatan 28, 724 63 Västerås