Tolkning

International committee on Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites  ICIP

Svensk representant: Cornelius Holtorf

cornelius2Cornelius Holtorf är professor i arkeologi vid Linnéuniversitetet. Han forskar bland annat om kulturarvets bruk och tolkning i samtida och framtida samhällen.
Länk: http://lnu.se/personal/cornelius.holtorf

 

 

Huvuduppgiften för denna kommitté är att studera framväxande teknologier och tekniker för allmänhetens tolkning och presentation, utvärdera deras potential att berika nutida historiska diskurs och att öka känsligheten för de universella värden och särskilda former av mänskligt uttryck som ingår i kulturarvsplatser.
Arbetet i kommittén fokuserar uttryckligen på upplevelsedimensionen besök till kulturarv, särskilt med hjälp av olika medier och metoder för offentlig kommunikation.


Verksamhet och rapporter
____________________

2020

  • Cornelius Holtorf deltog i den digitala konferensen ICOMOS 6ISC – Advanced Risk management for the Shared Future, 17 oktober 2020 och presenterade paper med titeln The Significance of Managing Heritage Processes in Times of Crisis.
  • Årsrapport för Unescoprofessuren i Heritage Futures 2019-2020 finns digitalt tillgänglig via länken:https://issuu.com/lnu12/docs/progress_report_2019-2020_final/1?ff
  • Cornelius Holtorf gav vid ICOMOS Emerging Professionals Working Group Webinar Series, 29 mars 2020, föreläsningen med titeln Heritage Futures: What does the future hold for heritage?

______________________

– 2019

Progress report 2018-2019

 

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
℅ Melander, Åsgatan 28, 724 63 Västerås