Tolkning

International committee on Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites  ICIP

Svensk representant: Cornelius Holtorf

cornelius2Cornelius Holtorf är professor i arkeologi vid Linnéuniversitetet. Han forskar bland annat om kulturarvets bruk och tolkning i samtida och framtida samhällen.
Länk: http://lnu.se/personal/cornelius.holtorf

——————————————————————————————————————————————————

Huvuduppgiften för denna kommitté är att studera framväxande teknologier och tekniker för allmänhetens tolkning och presentation, utvärdera deras potential att berika nutida historiska diskurs och att öka känsligheten för de universella värden och särskilda former av mänskligt uttryck som ingår i kulturarvsplatser.
Arbetet i kommittén fokuserar uttryckligen på upplevelsedimensionen besök till kulturarv, särskilt med hjälp av olika medier och metoder för offentlig kommunikation.


Progress report 2018-2019

 

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
℅ Melander, Åsgatan 28, 724 63 Västerås