Trä

International committee on Wood  IWC

Svensk representant: Tina Wik (tina[at]tinawikarkitekter.se)

——————————————————————————————————————————————————

Läs Tina Wiks rapport från ICOMOS International committee on Woods symposium och konferens i Himeji, Japan 17-20 september 2013.
2013-09-17 Wood Committee, Himeji, Japan – Konferensrapport

Bland annat kan ni läsa om kommitténs ordförande Gennaro Tampones förslag att skadade träkonstruktioner bör lagas med väldesignade stålkonstruktioner!

Vid symposiet utarbetades ett förslag till revidering av kommitténs riktlinjer för bevarande av historiska byggnadsverk i trä. Planen är att de nya riktlinjerna ska antas vid ICOMOS generalförsamling i Florens i november 2014. Läs gärna förslaget här och lämna synpunkter till Tina Wik (tina@tinawikarkitekter.se) under våren:
Förslag till förändring av PRINCIPLES FOR THE PRESERVATION OF HISTORIC TIMBER STRUCTURES

Den nu aktuella versionen finns här:

Engelsk version: http://www.international.icomos.org/charters/wood_e.pdf
Svensk version: http://www.icomos.org/iiwc/principles/principlesswedish.pdf

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
Box 56029, 102 17 Stockholm, Sweden