Bli medlem

Du som är yrkesverksam inom kulturmiljövården är välkommen att ansöka om medlemskap i ICOMOS.

Det finns två typer av medlemskap:

Enskild medlem
Enskild medlem kan den bli som har en specialiserad kulturmiljökompetens och inriktning på kultur­miljö­frågor och att detta är en huvudsaklig del i den verksam­het man bedriver.
Årsavgiften för enskild medlem är 500 kronor (250 kronor för den som är under 30 år).
Läs mer här.

Institutionsmedlem
Institutionsmedlem kan en organisation eller ett företag som arbetar professionellt med kulturmiljövård bli, där kulturmiljöarbetet är en huvudsaklig del av verksam­heten och det finns en specialiserad kompetens på området. Om kulturmiljöarbetet bedrivs på en mindre enhet kan den enheten (men inte hela organisationen) bli medlem.
Dessutom ska kontakt­personen för en institu­tionsmedlem, liksom en enskild medlem, vara professionellt verksam inom kultur­miljö­vårdens område och ha dokumenterad expertis inom området.
Årsavgiften för institutionsmedlem är 4.500 kronor.
Läs mer här.

Som medlem stödjer du den internationella kulturmiljövården och får tillgång till den breda erfarenheten från andra länder, den fortgående professionella diskussionen och kontakter över hela världen.

Medlemsförmånerna består främst av

 • Delaktighet i ICOMOS nationella och internationella nätverk.
 • Möjlighet att delta i de olika aktiviteter som ordnas nationellt och internationellt. Från en institutionsmedlem kan flera personer delta.
 • Möjlighet att medverka i de olika specialistgrupperna på skilda områden och deras verksamhet, både de internationella vetenskapliga kommittéerna och de svenska arbetsgrupperna.
 • Fortlöpande information från internationella ICOMOS och ICOMOS Sverige om aktuella frågor och aktiviteter. Det svenska nyhetsbrevet kommer cirka tre-fyra gånger per år och däremellan kan det bli en del separata utskick per e-post eller brev.
 • Tillgång till ICOMOS Documentation Centre i Paris.
 • Rabatt på vissa publikationer.
 • Möjlighet att ingå i ICOMOS internationella expertdatabas.
 • Ett medlemskort som ger fritt eller reducerat inträde till ett stort antal kulturhistoriska platser och museer över hela världen. För institutionsmedlem är kortet opersonligt.

Medlemskapet ger också möjlighet att ta upp kulturmiljöfrågor som känns särskilt viktiga och aktuella för dig till en kvalificerad diskussion bland kollegor.

Att ansöka om medlemskap

För att ansöka om medlemskap i ICOMOS behövs:

 • Ett brev eller e-post där du/ni ansöker om att bli medlem (enskild medlem eller institutionsmedlem). Brevet bör vara kortfattat och innehålla en beskrivning av vad du/ni arbetar med och en motivering till varför du/ni vill bli medlem.
 • En CV (som visar att du är professionellt verksam inom kulturmiljövårdens område).
 • Adress, telefon och e-post (om du inte vill att uppgifterna ska läggas in i föreningens interna medlemsregister är det bra om du anger det i ansökan).
 • Födelseår.

Ansökan skickas till ICOMOS Sverige via e-post eller vanlig post enligt nedan.

Beslut om nya medlemmar fattas av styrelsen.
(Beslut om medlemskap kan dröja upp till 4 månader.)

Välkommen med din ansökan!

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
Box 56029, 102 17 Stockholm, Sweden