Medlemsförmåner

Medlemsförmånerna består främst av

  • Delaktighet i ICOMOS nationella och internationella nätverk.
  • Möjlighet att delta i de olika aktiviteter som ordnas nationellt och internationellt. Från en institutionsmedlem kan flera personer delta.
  • Fortlöpande information från internationella ICOMOS och ICOMOS Sverige om aktuella frågor och aktiviteter.
  • Tillgång till ICOMOS Documentation Centre i Paris.
  • Rabatt på vissa publikationer.
  • Möjlighet att medverka i de olika arbetsgrupperna och deras verksamhet, både de internationella kommittéerna och de svenska arbetsgrupperna.
  • Ett medlemskort som ger fritt eller reducerat inträde till ett stort antal kulturhistoriska platser och museer över hela världen. För institutionsmedlem är kortet opersonligt (observera dock att vissa museer kräver att du kan verifiera att du tillhör den aktuella institutionen).

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
Box 56029, 102 17 Stockholm, Sweden