Örlogsstaden Karlskrona

Örlogsstaden Karlskrona
Stumholmen.
Foto: Jan Norrman – 1996-08-23

Den mest kompletta av de europeiska örlogsstäderna från 1700-talet med marin verksamhet fram till våra dagar.

Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
℅ Melander, Åsgatan 28, 724 63 Västerås