Södra Ölands odlingslandskap

Södra öland
Miljö i närheten av Bårby borg.
Foto: Bengt A Lundberg – 2000-07-25

Kulturlandskap präglat av såväl naturliga förutsättningarna som människors nyttjande under årtusenden.

Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
℅ Melander, Åsgatan 28, 724 63 Västerås