Världsarv

ICOMOS är UNESCOS expertorganisation i världsarvsfrågor

Den bästa information om Sveriges femton världsarv finns på Riksantikvarieämbetets hemsida: www.raa.se/upplev-kulturarvet/varldsarv/ . Där kan man även ladda ner en broschyr med beskrivningar och kartor över världsarven raa.se/app/uploads/2014/05/V%C3%A4rldsarv-i-Sverige_webb.pdf 

Information om svenska världsarv

Information om alla världsarv

Allmän information om världsarv

ICOMOS Sveriges information om hantering av världsarv finns här: Världsarv: Information om rutin för nominering, utvärdering, beslut m.m. (2010)

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
Box 56029, 102 17 Stockholm, Sweden